افزایش قیمت اوراق مسکن

درحالی که در اوایل خرداد، زوج‌های تهرانی برای تهیه اوراق مسکن باید ۲۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، این نرخ‌ اکنون به بیش از ۲۸ میلیون تومان افزایش یافته است.

بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن (تسه) نشان مي‌دهد كه هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در تير سال ۱۳۹۸، با قيمت ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان، در مرداد با قيمت ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهريور ۱۳۹۸ نيز با قيمت ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد مي‌شد.

قيمت اوراق مهر سال ۱۳۹۸ نيز ۶۰ هزار و ۴۰۰ و قيمت اراق آبان و آذر نيز هركدام ۶۱ هزار تومان بود. همچنين هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ و بهمن‌ همان سال با قيمت ۶۰ هزار تومان و در اسفند نيز با قيمت ۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله مي‌شد.

قيمت اوراق مسكن از فروردين‌ تا اسفند سال ۱۳۹۹

همچنين براي سال ۱۳۹۹ تسه (اوراق مسكن) فروردين‌ ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان، ارديبهشت‌ ۶۱ هزار تومان و خرداد ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت داشتند.

هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير سال گذشته با قيمت ۶۰ هزار تومان، در مرداد ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهريور ۶۱ هزار تومان داد و ستد مي‌شد.

اين اوراق در مهر، آبان‌ و آذر سال ۱۳۹۹ نيز به ترتيب ۶۱ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان قيمت داشتند.

اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ سال گذشته با قيمت ۶۰هزار تومان، در بهمن‌ با قيمت ۶۱ هزار تومان و در اسفند با قيمت ۶۰ هزار تومان معامله مي‌شد كه اين گزارش نيز براساس قيمت اسفند سال گذشته نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل‌هاي تهراني

براين اساس، با توجه به اين‌كه مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود، براي دريافت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۶۰ هزار توماني، ۱۲ ميليون تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق به مبلغ چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۱۶ ميليون و ۸۰۰هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز برهمين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۴۰ ميليون توان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۲۴ ميليون تومان مي‌شود كه همراه با هزينه چهار ميليون و ۸۰۰ هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق تسهيلات مسكن خريداري كنند، در مجموع بايد ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها
سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده است كه براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.

اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن هفت ميليون و ۲۰۰ هزار تومان مي‌شود.

منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top