حال و هوای بازار مسکن در جنوب پایتخت + قیمت

سه منطقه پرتقاضا در جنوب شهر تهران که کانون خرید و فروشهای مصرفی محسوب می‌شود با تحرک نسبی از سوی خریداران مصرفی در مقایسه با اردیبهشت که بازار در رکود به سر می‌برد مواجه شده است.

تقاضاي مصرفي در جنوب شهر تهران عمدتا براي واحدهاي ۵ تا ۱۵ سال نسبت به ارديبهشت ماه اندكي افزايش يافته است. با اينكه بازار مسكن در سه منطقه پرتقاضا واقع در نيمه شمالي تهران شامل مناطق ۵، ۴ و ۲ با ركود مواجه شده، واسطه هاي ملكي در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به عنوان كانون خريد و فروش در جنوب تهران از تحرك نسبي خبر مي‌دهند. مناطق مذكور در ارديبهشت امسال به ترتيب رتبه هاي دوم، ششم و هشتم را در تعداد معاملات شهر تهران به خود اختصاص دادند. هرچند معاملات نسبت به ارديبهشت سال گذشته ۶۵ درصد كاهش يافته است.

طي يك ماه گذشته با وجود كاهش ۱.۸ درصدي قيمت مسكن در كل شهر تهران، مناطق مذكور با ثبات و حتي مقداري رشد قيمت مواجه شدند. متوسط نرخ مسكن در منطقه ۱۰ به ميزان ۰.۸ درصد كاهش يافت اما در منطقه ۱۴ بالغ بر ۴.۴ درصد و در منطقه ۱۵ به ميزان ۵.۴ درصد افزايش پيدا كرد. در حال حاضر متوسط قيمت مسكن در مناطق مذكور به ترتيب ۱۹.۷، ۲۱.۲ و ۱۵.۵ ميليون تومان در هر متر مربع است.

گروهي از خريداران در جنوب تهران كه با ديده ترديد به ريزش قيمتها پس از انتخابات رياست جمهوري مي‌نگرند در حال خريد خانه مدنظر خود هستند. اما به نظر مي‌رسد كمبود عرضه واحدهاي مرغوب نسبت به تقاضا در سه منطقه مذكور به عنوان مانعي در جهت ريزش قيمتها عمل مي‌كند. اين در حالي است كه به دليل كاهش قدرت خريد، متقاضيان به سمت واحدهاي پنج سال به بالا سوق پيدا كرده‌اند. فروشندگاني هم كه قصد تبديل واحد به منظور سكونت خود دارند در فروش احتياط مي‌كنند. اما نكته قابل توجه اين است كه دلالها از بازار بيرون رفته‌اند و غالب خريد و فروشها توسط متقاضيان مصرفي انجام مي‌شود.

از طرف ديگر مشاهدات ميداني نشان مي دهد ساخت و ساز به طور محسوسي نسبت به سه سال قبل كاهش يافته و به حدود يك سوم رسيده است. رشد حدود ۴۰۰ درصدي نرخ عوارض ساختماني، افزايش قيمت مصالح و افت توان متقاضيان در كمبود ساخت و ساز و تزريق واحدهاي نوساز به بازار تاثيرگذار بوده است.

 

گزارش اشکال Top