وام مسکن روستایی ۱۰۰ میلیون تومان شد

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب از افزایش وام ساخت مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد.

حميدرضا سهرابي افزود:‌ سقف وام بهسازي مسكن روستايي ۵۰ ميليون تومان بود كه با پيشنهاد بنياد مسكن و تصويب هيات دولت به ۱۰۰ ميليون تومان افزايش يافت.

وي با بيان اين‌كه كارمزد اين وام ۵ درصد است، افزود: بازپرداخت وام ۱۰۰ ميليون توماني ۲۰ ساله است.

وي تصريح كرد:‌ توزيع بانكي و استاني اين وام با همكاري بانك مركزي تنظيم و ارسال شده است.

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن بيان كرد:‌ متقضايان دريافت اين وام از حدود ۲۰ روز ديگر مي‌توانند با مراجعه به ادارات بنياد مسكن استاني تشكيل پرونده بدهند.

با توجه به اظهارات مقام مسئول بنياد مسكن ميزان قسط ماهانه وام ۱۰۰ ميليون توماني ۶۵۹ هزار تومان است. در مجموع سود اين وام ۵۸ ميليون و ۳۸۰ هزار تومان خواهد بود.

گزارش اشکال Top