افزایش قیمت اوراق مسکن

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری کمی افزایشی بوده و بر این اساس زوج های تهرانی باید برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی، حدود ۲۷ میلیون تومان پرداخت کنند.

بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان مي دهد كه تسه (اوراق) سال ۱۳۹۸ براي خردادماه ۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت دارد.

هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در تير با قيمت ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان، در مرداد با قيمت ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان و در شهريور با قيمت ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد مي شود.

قيمت اوراق مهر، آبان و آذر سال ۱۳۹۸ نيز به ترتيب ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در دي نيز با قيمت ۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در ماه هاي بهمن و اسفند همان سال نيز با قيمت‌هاي ۵۴ هزار و ۶۰۰ داد و ستد مي‌شود.

قيمت تسه از فروردين تا اسفندماه سال گذشته

همچنين براي سال ۱۳۹۹ تسه فروردين ۵۵ هزار و ۶۰۰۰ تومان، ارديبهشت ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و خردادماه هم ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان قيمت دارند.

هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير سال ۱۳۹۹ با قيمت ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در مرداد ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهريور ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

اين اوراق در مهر و آبان و اذرماه ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قيمت داشته اند. قيمت اين اوراق در دي سال گذشته نيز ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در بهمن ماه ۵۵ هزار و۲۰۰ تومان و در اسفندماه نيز ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان است كه اين گزارش نيز بر اساس قيمت اسفند ماه سال گذشته نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل‌هاي تهراني
بر اين اساس، با توجه به اينكه مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود، براي دريافت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۵۵هزار و ۸۰۰ توماني ۱۱ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان مي شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق به مبلغ چهار ميليون و ۴۶۴هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۱۵ ميليون و۶۲۴ هزار تومان مي رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز بر همين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۴۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۲۲ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان مي شود كه همراه با هزينه چهار ميليون و ۴۶۴ تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، در مجموع بايد ۲۶ ميليون و ۷۸۴ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها
سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده كه براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن هشت ميليون و ۹۲۸ هزار تومان است.

اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن شش ميليون و ۶۹۶ هزار تومان مي شود.

منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top