افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از سازمان‌ نظام مهندسی و شهرداری‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، گفت:هزینه صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

فرشيد پورحاجت با اشاره به افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني طي سال‌هاي اخير و تاثير آن بر ساخت و ساز مسكن اظهار كرد: مصيبت‌هاي بخش مسكن در سال ۹۸ و ۹۹ گريبان بخش توليد را نيز گرفته است. به عبارت ديگر اين بخش دچار مشكل شده و نقدينگي در اين بخش به شدت كاهش يافته است.

وي بيان كرد: از سال گذشته مكاتبات متعددي را براي افزايش وام ساخت انجام داديم كه بالاخره امسال اين خواسته محقق شد.

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان اضافه كرد: به نظر مي‌رسد وام جديد ساخت به حوزه توليد كمك مي‌كند،‌ البته توليدي كه در بخش مصرفي باشد. وام ۴۵۰ ميليون توماني براي پروژه هاي بزرگ رقم چنداني نيست، اما براي پروژه‌هاي مصرفي كه حول و حوش متوسط قيمت مسكن هستند گره گشا خواهد بود.

منبع: تسنيم

گزارش اشکال Top