نگه‌داشتن خانه‌های خالی، دیگر صرفه اقتصادی ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی به بازار عرضه خواهد شد و دیگر نگه‌داشتن واحدهای خالی برای مالکان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

محمود محمودزاده اظهار داشت: به غير از طرح‌ها و قراردادهايي كه در سال گذشته براي توليد پايدار مسكن منعقد شد، راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان با هدف تعادل‌بخشي به بازار مسكن راه‌اندازي شد.

وي افزود: راه‌اندازي اين سامانه و ثبت اطلاعات در آن، فوري‌ترين ابزاري بود كه به بازار تعادل بخشيد. در ابتدا حدود ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار واحد شهري خالي وجود داشت و با راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان اميدوار به عرضه اين واحدها بوديم.

به گفته محمودزاده اكنون و با تشديد اجراي ماده ۵۴ قانون ماليات مستقيم حتما نگه داشتن واحد خالي اقتصادي نيست و با عرضه آنها به تعادل بازار كمك زيادي خواهد كرد.

هدف قانونگذار در ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، جلوگيري از ورود سرمايه به بازار سوداگري، سفته بازي و معاملات با استفاده از خانه‌هاي خالي و به منظور افزايش سرمايه و دارايي شخص است و دولت تصميم دارد تا مسكن را در قالب يك كالاي مصرفي مورد استفاده قرار گيرد. قرار است از خانه‌هاي خالي، ماليات‌هاي ويژه اخذ شود.

منبع: ايرنا

گزارش اشکال Top