وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون تومان شد

عضو هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه‌ای به ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خبر داد.

محمدحسن علمداري با اشاره به پرداخت وام مسكن بافت فرسوده به ۲۰ هزار واحد،‌ اظهار كرد: مبلغ قرارداد امضا شده با مالكان بافت‌هاي فرسوده تاكنون ۱۳۷۰ ميليارد تومان است.

وي يادآور شد: سال ۹۹ براي احياي بافت‌هاي فرسوده با استفاده از روش‌هاي نوين ساخت و ساز ۲۵۰ ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي‌شد كه امسال اين وام به ۳۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

وي افزود: بانك مسكن در تهران و كلانشهرها ۵۰ ميليون و در ساير شهرها ۴۰ ميليون تومان وام بافت فرسوده با سود ۹ درصد پرداخت مي‌كند.

عضو هيئت مديره بانك مسكن گفت: مابقي تسهيلات موردنياز براي بافت فرسوده با سود ۱۸ درصد به متقاضيان پرداخت مي‌شود.

منبع: تسنيم

گزارش اشکال Top