جزئیات شناسایی لوکس‌ نشین‌ها برای مالیات ستانی

در بودجه امسال دو مالیات جدید چون مالیات از خانه و خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است که افراد مشمول تا دو ماه دیگر شناسایی می‌شوند که به گفته معاون سازمان امور مالیاتی از نیروی انتظامی، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات از لوکس نشین‌ها جمع آوری می شود.

طبق بودجه سال جاري دو نوع ماليات جديد به سيستم ماليات ستاني كشور اضافه شده كه شامل ماليات بر خانه‌ و خودروهاي لوكس است.

براساس قانون، خودروهاي لوكس خودروهايي هستند كه در انتهاي سال ۱۴۰۰ قيمت ساخت يا واردات آن، بالاي يك ميليارد تومان باشد كه قيمت اين خودروها توسط سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود و مالكان اين خودروها بايد تا بهمن ماه سال جاري اين ماليات را پرداخت كنند. در غير اين صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نيستند و بايد مبلغ ماليات را در زمان نقل و انتقال پرداخت كنند.

چه خانه و خودروهايي لوكس‌اند؟
نرخ ماليات سالانه اين خودروها به شرح ذيل است:

۱- تا مبلغ ۱.۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱ ميليارد تومان معادل يك درصد

۲- تا مبلغ سه ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ ميليارد تومان معادل دو درصد

۳- تا مبلغ ۴.۵ ميليارد نسبت به مازاد ۳ ميليارد تومان معادل سه درصد

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ ميليارد معادل چهار درصد

همچنين، طبق تصويب مجلس، خانه‌هايي كه ارزش آنها با احتساب عرصه و اعيان بيش از ۱۰ ميليارد تومان باشد، خانه لوكس محسوب شده و مالك آن بايد در بهمن امسال اين ماليات را پرداخت كند كه خانه‌هاي درحال ساخت و در سال تملك از پرداخت اين ماليات معاف هستند.

در اين بين، لازم است بدانيد تا نرخ ماليات سالانه اين خانه‌هاي لوكس نيز به شرح ذيل است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان؛ يك در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان؛ دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد تا ۴۰ ميليارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد تومان؛ چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به بالا پنج در هزار

لوكس نشين‌ها بايد تا آخر بهمن ماليات بدهند
طبق اين گزارش، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بايد ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و خودروهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن‌ماه سال جاري پرداخت كنند.

بررسي اعداد و ارقام درنظر گرفته شده براي خانه و خودروهاي لوكس و نرخ ماليات آن‌ها با اين واكنش از سوي كارشناسان اقتصادي روبرو شد كه نرخ اين دو نوع ماليات بايد تصاعدي مي‌بود و در نرخ گذاري اين ماليات‌ها نيز بايد دقت زيادي صورت مي‌گرفت، زيرا خطا در اين زمينه مي‌تواند موجب انتقال نقدينگي و سرمايه از يك بازار به بازار ديگر شود.

از سوي ديگر، به تازگي رئيس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرده است كه افراد مشمول ماليات خودروها و منازل لوكس تا خرداد شناسايي و اين موضوع به آنان ابلاغ مي‌شود.

طبق گفته وي، اگر ارزش مجموع خودروهاي يك فرد و فرزندان كمتر از ۱۸ سال او بيش از يك ميليارد تومان باشد مشمول ماليات مي‌شوند و درحاليكه ارزش خودروي هر يك از زوجين در خانواده كمتر از دو ميليارد تومان باشد، معاف از ماليات هستند.

درآمد حاصل از ماليات خانه و خودروهاي لوكس كجا مي‌رود؟
علاوه براين، در اين زمينه محمود عليزاده – معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي – در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: در خصوص شناسايي صاحبان خانه‌هاي لوكس از طريق اطلاعاتي كه سامانه‌هاي شهرداري و املاك و اسكان وزارت راه و شهرسازي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌دهند، صاحبان و خانه‌هاي لوكس براي اخذ ماليات شناسايي مي‌شوند.

وي افزود: براي شناسايي خودروهاي لوكس نيز با استفاده از اطلاعات نيروي انتظامي درباره مشخصات خودرو و هم مالك آن در جهت ماليات ستاني اقدام مي‌شود.

عليزاده با بيان اينكه ماليات از خانه‌ و خودروهاي لوكس به‌عنوان يك درآمد مالياتي هستند، گفت: از آنجا كه اين نوع ماليات يكي از درآمدهاي مالياتي كشور اعلام شده است و درآمدهاي حاصل از آن به حساب خزانه واريز مي‌شود، اگر در قانون ذكر شود كه درآمد حاصل از آن صرف امور خاصي شود، حتما اقدام لازم در اين زمينه صورت مي‌گيرد.

منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top