مالیات خانه‌های خالی به صندوق ملی مسکن می‌رود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هر مالیاتی که از خانه های بدون سکنه اخذ شود به صندوق ملی مسکن می رود و به پرداخت تسهیلات برای مسکن گروه های کم درآمد اختصاص می یابد.

محمود محمودزاده با  اظهار كرد: سامانه املاك و اسكان يك اقدام پايه براي شناسايي وضعيت مسكن كشور است. هدف هم صرفا ماليات نيست بلكه برنامه اصلي، شناسايي اوضاع سكونتي خانوارها براي برنامه ريزي هاي حوزه مسكن است.

وي افزود: هر مالياتي از خانه هاي خالي گرفته شود مستقيم به صندوق ملي مسكن مي رود و به عنوان تسهيلات براي مسكن كم درآمدها هزينه مي شود. اينكه تصور كنيم دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي، اين سامانه را ايجاد كرده تصور اشتباهي است.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مطالبه عموم مردم ساماندهي بازار مسكن است، گفت: براي كنترل بازار مسكن بايد ابتدا اطلاعات داشته باشيم تا بتوانيم برنامه ريزي كنيم. اين سامانه يك اقدام خوب و مهم است و با قانوني كه آذرماه سال گذشته از سوي مجلس تصويب شد ضمانت اجرايي پيدا كرد.

محمودزاده تاكيد كرد: هم ميهنان عزيز از اين منظر به ثبت اطلاعات ملكي خود نگاه كنند كه اگر موضوع مسكن قرار است ساماندهي شود نياز به اين اطلاعات پايه دارد و از طريق اين سامانه انجام مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت عدم ثبت اطلاعات، بسياري از خدمات شامل يارانه، افتتاح حساب بانكي، گذرنامه، پلاك خودرو و غيره قطع مي شود گفت: بله به هر حال اين موضوعي است كه در بند ۷ تبصره ۸ اصلاحيه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم به آن اشاره شده است. كساني كه ظرف دو ماه اطلاعات سكونتي را ثبت نكنند و موفق به دريافت كد يكتا نشوند ارايه خدمات دستگاههاي دولتي به آنها دچار اختلال مي شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره جرايم مالياتي خانه هاي خالي گفت: هر خانوار مي تواند يك اقامتگاه اصلي و يك اقامتگاه فرعي در شهري ديگر داشته باشد كه مشمول ماليات خانه هاي خالي نمي شود. صاحبان واحدهاي نوساز نيز پس از ۱۲ ماه و در حالت انبوه سازي پس از ۱۸ ماه در صورت خالي بودن ماليات پرداخت مي كنند. همچنين خانه‌هاي خالي شهرهاي كمتر از ۱۰۰ هزار نفر و روستاها مشمول ماليات نيست اما اگر در سامانه ثبت نشود مشمول ۲۰ درصد ماليات متعلقه خواهد شد. معافيتهاي ديگري نيز براي برخي گروهها از جمله دانشجويان، دانش آموزان، مبتلايان به بيماريهاي خاص و غيره در نظر گرفته شده است.

به گفته محمودزاده، در مواردي بجز موارد مذكور، واحدهاي مسكوني پس از چهار ماه از زمان خالي بودن در سال اول مشمول شش برابر ماليات متعلق به واحدهاي اجاري مي شود كه در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر خواهد شد. براي اشخاص حقوقي نيز اين ميزان دو برابر است. يعني سال اول ۱۲ برابر، سال دوم ۲۴ برابر و سال سوم ۳۶ برابر ماليات متعلقه به واحدهاي اجاري است.

بنابراين گزارش، ثبت اطلاعات ملكي و سكونتي خانوارها در سامانه املاك و اسكان به نشاني amlak.mrud.ir  از روز پنجشنبه ۱۹ فروردين آغاز شده است. طبق اين قانون «كليه سرپرستان خانوار اعم از شهري و روستايي،  مالك و مستاجر و تمامي مالكين واحدهاي مسكوني مكلف هستند كه اطلاعات محل سكونت (اقامتگاه)  و املاك تحت مالكيت خود (با مالكيت‌هاي رسمي، وكالتي، تعاوني شهري و روستايي) را ظرف مدت دو ماه از تاريخ ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ در سامانه املاك و اسكان درج كنند».

منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top