سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها توضیحاتی داد.

قائدي، معاون دفتر اقتصادي وزارت راه و شهرسازي در خصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰ توضيح داد: قرارداد مستاجراني كه بعد از تيرماه تمام مي‎‌شود به صورت خودكار تمديد مي‎‌شود.

او با اشاره به اينكه موجر به دليل تمديد خودكار قرارداد، نمي‌تواند حكم تخليه بگيرد گفت: بعد از پايان قرارداد مستاجر موظف نيست خانه را تخليه كند و توسط مراجع قضايي حكم تخليه صادر نمي‎‌شود.

اين مقام مسئول بيان كرد: امسال ميزان افزايش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، كلانشهر‌ها ۲۰ درصد و ساير شهر‌ها ۱۵ درصد است.

قائدي توضيح داد: در شرايطي كه موجر قصد ساخت يا فروش واحد مسكوني خود را داشته باشند يا واحد مسكوني را براي فرزند خود كه تشكيل خانواده داده است بخواهد ، همچنين اگر مستاجر براي چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نكرده باشد، امكان صدور حكم تخليه وجود دارد.

معاون دفتر اقتصادي وزارت راه و شهرسازي در خصوص وام وديعه تصريح كرد: پرداخت وام وديعه‌ مسكن به لحاظ شرايط كرونا در صورت موافقت مجدد ستاد مقابله با كرونا در سال ۱۴۰۰ هم ارائه خواهد شد.

گزارش اشکال Top