۱۰۹ سال انتظار برای خرید خانه در تهران

متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسید. افزایش قیمتی که سبب شده مدت زمان خرید خانه در تهران از یک قرن هم فراتر برود و به ۱۰۹ سال برسد.

جهش قيمت مسكن سبب شده كه مدت انتظار خريد مسكن در تهران به ۱۰۹ سال برسد.

اين در حالي است كه در سال ۷۹ مدت زمان انتظار براي خريد مسكن در تهران تنها ۱۲ سال بود. اين به آن معناست كه مدت زمان خريد خانه در تهران طي دو دهه، ۹ برابر شده است.

اما جهش قيمت مسكن در تهران، مدت زمان انتظار براي خانه‌دار شدن را به ۱۰۹ سال رسانده است. اين يعني اگر يك خانوار تهراني ۲۰ درصد از درآمد ماهانه خود را پس‌انداز كند، بيش از يك قرن طول مي‌كشد كه صاحبخانه شود.

اين در حالي است كه مطالعات جهاني نشان مي‌دهد، طول دوره انتظار براي خانه‌دار شدن در صورتي كه بيش از ۱۰ سال باشد، شرايط غيرعادي و غيرمتعارف در بازار مسكن آن كشور وجود دارد.

 

گزارش اشکال Top