جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه شهرک دانشگاه امامشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 22بهمن

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 17 شهریور

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه زیتون

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

نیم طبقه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صدوقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.55ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مجاهدین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top