جستجوی ملک

خانه جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 110ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در یزد منطقه بلوار جمهوری

رهن : 100ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 125ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 120ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 100ميليون اجاره : 700تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در یزد

رهن : 130ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top