جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن,فروش در یزد منطقه یزد

قیمت کل : 0.3033تومان رهن : 5.0008تومان اجاره : 0.08تومان

2 خواب 3متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه نیم دوبلکس, نما سفال, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 72ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در یزد منطقه امام شهر

رهن : 55ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جهانفر

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مدرس

رهن : 4ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 17 شهریور

رهن : 5ميليون اجاره : 1تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.25تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top