جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در یزد منطقه للل

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن,فروش در یزد منطقه یزد

قیمت کل : 0.3033تومان رهن : 5.0008تومان اجاره : 0.08تومان

2 خواب 3متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه نیم دوبلکس, نما سفال, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 110ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه شهرک دانشگاه امامشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 72ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صدوقی

رهن : 5ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه استقلال

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top