جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه شهرک دانشگاه امامشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 22بهمن

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 17 شهریور

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه باهنر

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه باهنر

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 950تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه سید گل سرخ

رهن : 35ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top