جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صدوقی

رهن : 5ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 22بهمن

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صفاییه

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه زیتون

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه فرودگاه

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه طالقانی

رهن : 60ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه پاکنزاد

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top