جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه انقلاب

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه شهرک دانشگاه

رهن : 30ميليون اجاره : 400تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد

رهن : 15ميليون اجاره : 400تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه کسنویه

رهن : 25ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top