جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه دانشجو

رهن : 5ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top