جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امام حسین

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در یزد منطقه دانشجو

رهن : 5ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top