جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه شهرک دانشگاه امامشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه 17 شهریور

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه اذریزدی

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مطهری

رهن : 7ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

نیم طبقه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه صدوقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.55ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نیم طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 9ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه مجاهدین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه باهنر

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top