جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 72ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در یزد منطقه امام شهر

رهن : 55ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه دانشجو

رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه جهانفر

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه خامنه ای

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top