جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در تنکابن منطقه لیره سر

قیمت کل : 290ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تنکابن

قیمت کل : 500ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تنکابن

قیمت کل : 176.8ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تنکابن منطقه دو هزار

قیمت کل : 5ميليارد

6000متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تنکابن

2 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تنکابن

قیمت کل : 375ميليون

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تنکابن منطقه خرم اباد

قیمت کل : 230ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در تنکابن منطقه جاده دوهزار

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 18سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در تنکابن منطقه مازندران تنکابن

قیمت کل : 120ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top