جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تنکابن

قیمت کل : 500ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تنکابن منطقه روبروی سپاه

قیمت کل : 1.05ميليارد

1 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 8سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تنکابن منطقه تنکابن

690متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top