جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه کاظمی

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, نما رومی, سند ؟, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه پسکلایه کوچک

رهن : 20ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه فردوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند ؟, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه کوچه مهر

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در تنکابن منطقه شیرکرز

قیمت کل : 85ميليون رهن : 30ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه خیابان تلاتری

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه انتقال خون

رهن : 12ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه فردوسی شرقی....کوچه گل یاس . مجتمع مسکونی هانی زنگ

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه خیابان کوهستانی

رهن : 20ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند ؟, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه جاده خرم اباد

رهن : 14ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما رومی, سند ؟, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top