جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه کاظمی

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, نما رومی, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه خیابان کشاورز

رهن : 6ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 801متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تنکابن منطقه فردوسی شرقی....کوچه گل یاس . مجتمع مسکونی هانی زنگ

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند ؟, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top