جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 32

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه شمالی

قیمت کل : 6.75ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه افسریه شمالی

رهن : 240ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه جنوبی

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه شمالی

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 7.2ميليارد

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 2.6ميليارد

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم شرقی, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 1.75ميليارد

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول غربی, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 1.35ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم شرقی, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top