جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سنگلج

قیمت کل : 1ميليارد

14 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه امیریه

قیمت کل : 1.65ميليارد

14 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پهلوان حسن

قیمت کل : 630ميليون

14 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top