جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.1ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.4ميليارد

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مشارکت در ساخت جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 32ميليارد

685متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.82ميليارد

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.88ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top