جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه 36

قیمت کل : 1.4ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم شرقی, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه 36

قیمت کل : 1.4ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم شرقی, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه 46

قیمت کل : 8.5ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه 44

رهن : 330ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم غربی, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه 44

قیمت کل : 2.9ميليارد

3 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم شرقی, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 4.05ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه 45

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4 طبقه تک واحدی, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.95ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top