جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - آجودانیه

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 250ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 27سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 6سال , طبقه 21, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 6سال , شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 2 - شادمان

رهن : 125ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - اشرفی اصفهانی

رهن : 45ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 15ميليون اجاره : 4.7ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 145متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

رهن : 1.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top