جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 960ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 960ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه شهر ری

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند سه دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top