جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 990ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 970ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سرخواجه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 989ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 1.2تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top