جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 896ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 851ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 896ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه وثوقی بالاتر از سوم

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top