جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 50ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 60ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 50ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 57.6ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top