جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 32متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه زیر همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 520ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 550ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اسلامشهر

قیمت کل : 515ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 41متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top