جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اندیشه فاز 1

قیمت کل : 475ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 470ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 455ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آماده, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 470ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 469ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top