جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

8متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 437ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 432ميليون

1 خواب 36متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top