جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 250ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 220ميليون

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 240ميليون

سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اسلامشهر

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه اسلامشهر

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top