جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.45ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.17ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 1.897ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 2.185ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 2.42ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 1.071ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 2.9ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 2.915ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 4.147ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 6.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top