جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب

سن بنا 5سال , طبقه پنجم, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 200ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه شهران

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top