جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 12.8ميليارد

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 25ميليارد

141متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 2تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

چاه عمیق جهت فروش در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 45ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

چاه عمیق جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه قزوین

قیمت کل : 42ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

چاه عمیق جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 30ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 21ميليارد

کاربری چاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

تأسیسات دامی و کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 21ميليارد

کاربری چاه, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 15ميليارد

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری آبی, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top