جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه ۲۰ متری

قیمت کل : 18ميليارد

1 خواب 104متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه ۲۰ متری

قیمت کل : 25ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , جنوبی, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 20ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 14ميليارد

195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 27ميليارد

2 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 19.8ميليارد

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 16ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 45ميليارد

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 16ميليارد

442متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 18ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top