جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر اصلی

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 3, شمالی, نما اجر 3 سانت, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.3ميليارد

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.45ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.46ميليارد

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.474ميليارد

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 23سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.5ميليارد

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.365ميليارد

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.38ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top