جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه ششم بهمن

قیمت کل : 2.17ميليارد

434متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پیلوت, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 250ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 8.78ميليارد

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 43ميليارد

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر اصلی

قیمت کل : 6.72ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 21سال , شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر غربی

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 28سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در تهران منطقه شهرک استقلال(تهرانسر)

قیمت کل : 3ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا 24سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top