جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 7.5ميليارد

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 6.528ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 6.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 7ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 3.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 5.471ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 3.7ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه تهرانسر

قیمت کل : 5.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top