جستجوی ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 9ميليارد

سن بنا 7سال , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش در تهران منطقه کرج

قیمت کل : 250ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری چاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 43ميليارد

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ و زمین کشاورزی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری چاه, سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top