جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 1ميليارد

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top