جستجوی ملک

کلنگی جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 800ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 780ميليون

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 790ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top