جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهرانسر غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 2.8ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه 38

رهن : 100ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top