جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 580ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 580ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

اپارتمان شخصی جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 570ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top