جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه فخر اباد

رهن : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 24ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما رومی وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top